• Maios 2017
 • Miteu
 • Premio poesía cidade de Ourense
 • Programación Infantil Auditorio Municipal
 • Apego
 • Aberto o prazo para o XXXIII Premio de Poesía Cidade de Ourense, que se estende tamén a toda a lusofonía

  Ourense, 11 de marzo de 2017.
  O Concello de Ourense vén de abrir a convocatoria da 33 edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense, un dos máis antigos e importantes de Galicia, e que ten unha dotación de 6.000 euros. A convocatoria está aberta a traballos presentados en galego ou portugués. O prazo improrrogable de presentación rematará ás 14 horas do 21 de abril de 2017.
   
  O Premio de Poesía Cidade de Ourense, que este ano acada a súa XXXIII edición, está dotado cunha cantidade de 6.000 euros xunto coa publicación do libro. A el poderá optar calquera persoa que presente obras en galego ou en portugués, orixinais e inéditos, cun mínimo de 600 versos. Presentaranse mecanografados en follas tamaño folio, en exemplar sextuplicado, debidamente grampados, cosidos ou encadernados. Deberán entregarse a través do Rexistro do Concello de Ourense – Praza Maior, s/ n - directamente ou por correo certificado facendo constar no sobre “Para o XXIX concurso de Poesía Cidade de Ourense”. Os concursantes portugueses poderán facer entrega dos seus traballos na Cámara Municipal de Vila Real (Portugal) dentro dos mesmos prazos.
   
  As obras deberán presentarse baixo lema, indicando “PARA O XXXIII PREMIO DE POESÍA CIDADE DE OURENSE” nun sobre pechado. No interior, e noutro sobre pechado e co mesmo lema, figurará unha fotocopia do documento de identidade do autor (DNI, pasaporte, tarxeta de residencia), enderezo, o seu teléfono  e o enderezo electrónico. Unha persoa pode presentar máis dunha obra o Premio, sempre e cando cada unha se presente de forma independente e cumprindo todos os requisitos.
   
  O Xurado cualificador será nomeado pola Concellaría de Cultura, estará integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas, a persoa gañadora do ano anterior e un representante da Corporación que exercerá a presidencia. A súa decisión será inapelable e terá lugar no mes de xuño.
   
  Nos últimos anos, os nomes dos gañadores foron a coruñesa Eva Veiga, Xavier Rodríguez Baixeras (de Ribadeo), o recoñecido literato portugués Amadeu Baptista ou o eumés Xurxo Alonso.

  Concellería de Cultura
  Concello de Ourense
  2017

   

  Rúa da Canle, 1
         32005 Ourense

   

     988 391 290

  Contacto

   

  Accesibilidade

   

  Permisos

  Cultura nas redes:

   

    Facebook

   

    Twitter

   

    Youtube

  Diseñado y programado por ACV Galaica